Language


สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

 


 

1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี หจก.ควอลิเทค อิควิปเมนท์

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
ไทยพาณิชย์เทสโก้ โลตัส บ้านฟ้าลำลูกกา392-225694-7ออมทรัพย์*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นให้Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-5326526 หรือ Scan ส่งอีเมลมาที่qtengineer@hotmail.co.thโดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์


2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน

2.1 ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน
- ส่ง Fax มาที่ FAX 02-5326526 หรือทางอีเมล์ qtengineer@hotmail.co.th

2.2 หลังจากการตรวจสอบแล้ว
รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะส่งสินค้าให้ภายใน 1 สัปดาห์